Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Fabianki


 
Uchwała Nr XVIII/144/2000
Rady Gminy Fabianki
z dnia 14.06.2000 r.
 
 
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Fabianki.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt l5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 1996r. Nr 13 zpóźn. zm.) oraz art. 6 ust. 6 ustawy z 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U.z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późn.zm.)
 
 
Rada Gminy
uchwala co następuje:
 
 
§1
 
1. W celu określenia polityki przestrzennej Gminy uchwala się Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Fabianki, zwane dalej „Studium" w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
2. Integralną częścią Studium jest rysunek w formie mapy stanowiącej załącznik Nr 2 do   
    niniejszej uchwały.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 
UZASADNIENIE
 
Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 15 póz. 139 z 1999r) Rady Gminy zostały zobowiązane do sporządzenia Studium w granicach administracyjnych własnej Gminy.
Studium jest dokumentem z mocy ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym obowiązkowo sporządzanym przez każdą Radę gminy.
W związku z powyższym zaszła potrzeba wyłonienia Uchwały Nr XXVI/186/98 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 stycznia 1998r. o przystąpieniu do sporządzenia powyższego Studium, o czym powiadomiono Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego, Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego, 24 jednostki: wojewódzkie, powiatowe, właściwe do zaopiniowania Studium oraz miejscowych sołtysów w celu powiadomienia mieszkańców. Następnie przystąpiono do zebrania wniosków i postulatów, w tym zakresie i prowadzenie prac nad sporządzeniem Studium w 3 etapach:
 
I. Diagnostyka stanu istniejącego
II. Uwarunkowania rozwoju przy założonych celach strategicznych.
III. Ustalenie kierunków zagospodarowania przestrzennego i realizacji polityki
przestrzennej.
 
Projekt Studium był omawiany przez Zarząd Gminy i udostępniony do zapoznania się oraz
zaopiniowania w okresie 21 dni przez jednostki opiniujące. W dniu 7 marca 2000r. w sali Urzędu odbyła się konferencja w celu szczegółowego zapoznania się z treścią sporządzonego Studium.
Generalnym projektantem Studium jest mgr inż. arch. Władysława Rekowska, która wyjaśni szczegółowy zakres opracowania Studium przy uwzględnieniu ustaw:
 
- ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym,
- ustawa o ochronie przyrody,
- ustawa o lasach,
- ustawa o drogach,
- wniosków instytucji władzy państwowej.
 
Studium spełniać będzie typowe funkcje instrumentu koordynowania wydawanych przez     Gminę rozstrzygnięć jednostkowych. Ogólnym celem będzie ekonomiczne i efektywne zagospodarowanie terenów oraz przygotowanie nowych do dalszego rozwoju Gminy Fabianki.
 
Uchwała Nr XXIX/213/2001 Rady Gminy Fabianki (74kB) word
Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki (108kB) jpg


Zobacz uchwałę w sprawie zmiany studium:
nr XXXVIII/266/2014 Rady Gminy Fabianki z dnia 23 października 2014 r.


Wytworzył: Wójt Gminy Fabianki (13 stycznia 2004)
Opublikował: Dorota Ćwielowska (13 stycznia 2004, 10:42:35)

Ostatnia zmiana: Emilia Ziemniewicz (14 kwietnia 2016, 15:11:34)
Zmieniono: dodanie uchwały zmieniającej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 14409

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij